Date OPP Result Record
Nov 7, 2022 @ 0-1
Nov 10, 2022 @ 0-2
Nov 13, 2022 vs 1-2
Nov 18, 2022 @ 2-2
Nov 19, 2022 vs 3-2
Nov 20, 2022 vs 4-2
Nov 26, 2022 @ 4-3
Date OPP Time / TV Venue Buy Tickets
Nov 30, 2022 vs Ramsey Center
Dec 3, 2022 vs Ramsey Center
Dec 7, 2022 @ Belk Arena
Dec 10, 2022 vs Ramsey Center
Dec 17, 2022 @ Hooper Eblen Arena
Dec 20, 2022 vs Ramsey Center
Dec 29, 2022 vs Ramsey Center
Dec 31, 2022 vs Ramsey Center
Jan 4, 2023 @ Freedom Hall Civic Center
Jan 7, 2023 vs Ramsey Center
Jan 11, 2023 @ McKenzie Arena
Jan 14, 2023 @ McAlister Field House
Jan 18, 2023 vs Ramsey Center
Jan 21, 2023 @ Pete Hanna Center
Jan 25, 2023 vs Ramsey Center
Jan 28, 2023 @ Cameron Hall
Feb 1, 2023 vs Ramsey Center
Feb 4, 2023 vs Ramsey Center
Feb 8, 2023 @ Jerry Richardson Indoor Stadium
Feb 11, 2023 @ Timmons Arena
Feb 15, 2023 vs Ramsey Center
Feb 18, 2023 @ Hawkins Arena
Feb 22, 2023 @ Greensboro Coliseum
Feb 25, 2023 vs Ramsey Center